Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
Šternfeld A.: Od umělých družic k meziplanetárním letům /kosmonautika

Vzhledem k datu vydání obsahuje knížečka více či méně teoretické úvahy, ale také data o prvních třech sovětských družicích. Kniha je doplněna ilustracemi.
Z ruského originálu přeložil: Josef Landau

A. Šternfeld: Od umělých družic k meziplanetárním letům
Vydalo Státní nakladatelství technické literatury v Praze roku 1958, brožovaný výtisk.
 

 

Vytvořil Tomáš Alexandr - AZ-line s.r.o.