Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
Titov G.S.: Sedmnáct svítání v kosmu /kosmonautika

Autobiografické vyprávění 2.sovětského kosmonauta přeložili Eva A Ivo Budilovi. Obsahuje fotografie.

G.S.Titov: Sedmnáct svítání v kosmu
Vydalo Státní nakladatelství politické literatury v Praze roku 1962

 

Vytvořil Tomáš Alexandr - AZ-line s.r.o.