Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
Kaplan S.A.: Jak vidět a fotografovat umělé družice Země /astrofotografie

Z ruštiny přeložila Berta Landauová. Teoretický úvod k celkové orientaci, popis vizuálního pozorování a fotografování a také výpočtů vzdálenností a výšky umělých družic Země.

S.A. Kaplan: Jak vidět a fotografovat umělé družice Země

Vydalo: Státní nakladatelství technické literatury v Praze roku 1959, brožované vydání

 

Vytvořil Tomáš Alexandr - AZ-line s.r.o.