Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
Zápis 1.členské schůze o.s. Hvězdárna Moravská Třebová PDF Tisk Email
Hvězdárna - Občanské sdružení Hvězdárna Moravská Třebová

Zápis z 1. členské schůze občanského sdružení

Zápis z 1. členské schůze občanského sdružení "Hvězdárna Moravská Třebová"

I. Dne 15.12.2012 se uskutečnila 1. členská schůze občanského sdružení " Hvězdárna Moravská Třebová" (dále jen "sdružení") za účasti osob uvedených na připojeném soupise zakládajících členů sdružení.

II. Na programu jednání členské schůze byly tyto body:

a) zpráva přípravného výboru sdružení o jeho dosavadní činnosti

b) návrh na vyloučení člena přípravného výboru sdružení

c) návrh na přijetí nového člena přípravného výboru sdružení

d) soupis zakládajících členů sdružení

e) volba orgánů sdružení

 

III.

a) V úvodu 1. valné hromady seznámili členové přípravného výboru sdružení přítomné s důvody vzniku a základními cíli činnosti sdružení a s dosavadní činností přípravného výboru.

b) Paní Dagmar Jarošovou bylo navrženo vyloučení člena přípravného výboru. Odůvodnění je součástí písemné zprávy o vyloučení (zásadní porušení stanov). Návrh byl přijat hlasováním nadpoloviční většiny přítomných členů přípravného výboru (Dagmar Jarošová, Daniel Jaroš). Písemná zpráva o vyloučení bude doručena  elektronickou poštou.

c) Paní Dagmar Jarošová navrhla přijetí nového člena přípravného výboru, paní Věru Bartákovou (viz.Žádost o přijetí za člena sdružení). Návrh byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů sdružení (paní Dagmar Jarošová, pan Daniel Jaroš).

d) Přítomní poté vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli sdružení, uvedenými článku II. Stanov sdružení a projevili vůli stát se členy sdružení. Jako doklad o této skutečnosti byl vyhotoven soupis zakládajících členů sdružení, který spolu s podpisy zakládajících členů tvoří součást tohoto zápisu.

c) Ve smyslu čl. IV. Stanov sdružení byli členy výboru sdružení zvoleni:

1. Předseda – paní Dagmar Jarošová

2. Místopředseda – paní Věra Bartáková

3. Tajemník – pan Daniel Jaroš

 

Zápis pořídil: Dagmar Jarošová

Ověřil: Daniel Jaroš

 

Zakládající členové sdružení:

Dagmar Jarošová………………………………

Daniel Jaroš……………………………………

Věra Bartáková……………………………….

 

V Moravské Třebové dne 15.12.2012.

Aktualizováno Pondělí, 07 Říjen 2013 08:05
 

Vytvořil Tomáš Alexandr - AZ-line s.r.o.