Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
Přihláška za člena o.s.Hvězdárna Moravská Třebová PDF Tisk Email
Hvězdárna - Občanské sdružení Hvězdárna Moravská Třebová

Přihlášku si prosím okopírujte níže, vytiskněte, vyplňte a zašlete na adresu: DDM Moravská Třebová, k rukám Dagmar Jarošové, Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová,

nebo si ji vyžádejte ve formátu doc. na e-mailové adrese:  dagmar.jarosova149(zavináč)seznam.cz   .

 

Na stejné adresy směřujte prosím své dotazy a případné nabídky.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Přihláška za člena občanského sdružení Hvězdárna Moravská Třebová

 

Titul(y)/jméno/příjmení(žadatele/žadatelky):

  ……..………………......................................

Bydliště (ulice, č.p., město/kraj, PSČ):

…………..………..………………………………………………………………

Datum narození: ……………………......……

 

Telefon/E-mail: ………………......………......………..

 

Adresa pro doručování: (není-li shodná s adresou bydliště)

…………………………………………….....……………………………….…….............

 

Podpisem této přihlášky:

- žádám o přijetí za člena/členku občanského sdružení s názvem Hvězdárna Moravská Třebová (IČ 01274341), adresa: Moravská Třebová, 571 01, Josefská 405/12

- potvrzuji, že:

      a) jsem se seznámil/seznámila se stanovami občanského sdružení a souhlasím s nimi.

      b) souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů pro potřeby vyplývající z členství v tomto sdružení (dle ustanovení § 5 odst. 2 písm.f) a § 18 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.).

 

V(e)..............................................                              dne: ……...........…….……


Podpis žadatele/žadatelky: ......................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyplní zástupce sdružení:

Datum přijetí přihlášky:............................................................

Rozhodnutí o přijetí:.................................................................

Podpis zástupce sdružení:..........................................................

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Červenec 2013 07:46
 

Vytvořil Tomáš Alexandr - AZ-line s.r.o.