Cíle o.s. HMT jasně a srozumitelně Tisk
Hvězdárna - Občanské sdružení Hvězdárna Moravská Třebová

Pokusím se přiblížit cíle občanského sdružení Hvězdárna Moravská Třebová jasně a srozumitelně. Ve stanovách je jen velmi stručná formulace.

 

Činnost na Hvězdárně Boleslava Tecla byla obnovena po dlouhé době a přes omezený provoz jsme zaznamenali poměrně velký zájem o akce pořádané v rámci programu Domu dětí a mládeže nebo přímo HBT.

Vážně jsme se zamysleli nad situací a vyvodili závěry, sepsané ZDE (na klik).

 

 

V říjnu 2012 měl astronomický kroužek při HBT zahájit třetí rok své existence, ale bylo málo přihlášených. Pátrala jsem po příčinách a výsledek je zcela jednoznačný. Totožný s tím, který mi uvádějí při různých akcích HBT děti, projevující zájem o astronomii:

finance (astronomie není na žebříčku prioritních kroužků jako např. jazykové, sportovní, hudební či kreativní),

komplikovaná doprava ke hvězdárně nejen z okolí Moravské Třebové, ale i pro místní

a také těžko sjednotitelný termín pro schůzky.

 

Neřešitelné problémy z hlediska Domu dětí a mládeže (příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je město)- omezený rozpočet, komplikovaný proces při sponzorství a darování z důvodu transparentnosti atd.

Východiskem by mohl být subjekt, který doplní úsilí DDM o co největší využívání prostor hvězdárny a tím i rozšíří možnosti pro všechny zájemce o astronomii: občanské sdružení.

 

Citace cílů ze stanov o.s. Hvězdárna Moravská Třebová:

"- sdružování a podpora zájemců o astronomii a další související vědní obory

- podpora a výchova mládeže v oblasti astronomie a dalších souvisejících vědních oborech

- zajištění rozšíření nabídky a dostupnosti mimoškolních aktivit v rámci programu prevence kriminality mládeže

- pořádání tématických akcí, přednášek, soutěží, školení

- podpora činnosti na Hvězdárně Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová. "

 

V překladu to znamená, že je nutné zajistit, aby každý zájemce o astronomii, zejména pak děti, mohl co nejčastěji navštěvovat hvězdárnu a rodiče se nemuseli obávat o bezpečí svých potomků (cesta na hvězdárnu a zpět, hlavně ve večerních hodinách).

 

Děti z okolních vesnic by měly mít stejnou možnost využívat hvězdárnu, navštěvovat kroužek (jezdili bychom k nim).

Zajistit více termínů pro kroužek, založit astronomický klub pro děti i dospělé při HBT.

Pomoci sociálně slabším rodinám s poplatky za kroužek, případně za členství v klubu bez zbytečného "papírování".

Zajištění kompenzace nákladů na cestovné pro všechny dobrovolné pracovníky HBT (demonstrátory, přednášející, atd.).

 

Pomoc s dokončením rekonstrukce a dovybavení hvězdárny: začátkem roku 2013 proběhne schůzka s vedením DDM a pak i města, aby byla tato spolupráce koordinovaná.

 

Jak tyto základní cíle realizovat?

Pomocí dotací, grantů, sponzorů (finanční i materiální dary), dále pomocí dobrovolníků- brigádníků, demonstrátorů, instruktorů atd.

Uvítáme každou nabídku, nápad, připomínku.

Rádi uvítáme také další zájemce o členství v o.s. Hvězdárna Moravská Třebová. Členství je zdarma, práce je třeba udělat moc :-).

 

Dotazy prosím směřujte na předsedkyni o.s. (tedy na mě ;-) ).

E-mailová adresa: dagmar.jarosova149(zavináč)seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno Pátek, 06 Červen 2014 08:19