Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
Zápis z 2.členské schůze o.s. PDF Tisk Email
Hvězdárna - Občanské sdružení Hvězdárna Moravská Třebová

Zápis z 2. členské schůze občanského sdružení

Zápis z 2. členské schůze občanského sdružení "Hvězdárna Moravská Třebová"

I.

Dne 8. 8. 2013 se uskutečnila 2. členská schůze občanského sdružení " Hvězdárna Boleslava Tecla" (dále jen "sdružení") za účasti osob uvedených na připojeném soupise.


II.

Na programu jednání členské schůze byl tento bod:

a) návrh na přijetí nových členů.


III.

a) Paní Dagmar Jarošová předložila žádosti o přijetí do sdružení Ing. Lukáše Horčíka (žádost doručena 21. 6. 2013) a Ing. Lumíra Vithy (žádost doručena 6. 8. 2013).

b) Návrh byl schválen všemi přítomných členy sdružení (paní Dagmar Jarošová, pan Daniel Jaroš, Ing. Věra Bartáková).

c) Novým členům bude rozhodnutí o přijetí doručeno e-mailem.


Zápis pořídila: Dagmar Jarošová

Ověřil: Daniel Jaroš

 

V Moravské Třebové dne 8. 8. 2013.

 

Vytvořil Tomáš Alexandr - AZ-line s.r.o.