Hvězdárna Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová
Moje malá astronomie PDF Tisk Email

MOJE MALÁ ASTRONOMIE

Nikdo učený z nebe nespadl

Populárně naučný projekt zaměřený na doplnění školní výuky přírodních věd, především astronomie a fyziky, pro děti 1.-5.ročníku ZŠ.

Ponoříme se spolu do hlubin vesmíru.

Prozkoumáme i planetu, na které žijeme.

Pomaloučku polehoučku pronikneme do tajů fyzikálních zákonů.

 

 

 

Koncepce projektu je založena na hravosti dětí mladšího školního věku, na jejich zvídavosti a fantazii, na přirozené inteligenci.

Cílem populárně naučného tříletého cyklu je poznávání fyzikálních zákonů (i dalších přírodních věd) pomocí astronomie a naopak.

To vše přiměřeně věku dětí s ohledem postupně získávané znalosti ze školní výuky. Úzká spolupráce s pedagogem jednotlivých skupin umožní individuální přístup. Z toho vyplývá rozmanitost a variabilita jednotlivých etap projektu, „ušitá na míru“ té které třídy.

Zapojit se mohou i kolektivy 2. a 3. tříd ZŠ, v těchto případech bude zintenzivněna počáteční fáze projektu.

Co děti čeká?

Školy z Moravské Třebové a přilehlého okolí navštíví Hvězdárnu Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová a také přímo DDM minimálně 2x ročně.

Podzim-zima: populárně naučná přednáška s videoprojekcí či komentovanou obrázkovou prezentací, soutěže a hry s astronomickou tématikou.

Jaro-konec šk.roku: návštěva hvězdárny s denním popř. večerním (nočním) pozorováním.

 

Školy ze vzdálenějších míst čeká celodopolední program 1x ročně. Možno se také domluvit na nočním pobytu v DDM.

 

Všichni bez rozdílu dostanou během roku alespoň jeden „domácí úkol“, první hned na úvod.

Pozváni na akce, pořádané podle aktuální situace: pozorování zatmění, komet, meteorických rojů jsou samozřejmostí.

Malí astronomové průběžně obdrží tři různé zápisníky, pomůcky, šikovní soutěžící pak také odměny. Největší odměnou by však pro ně měl být získaný vztah k jinak obávaným školním předmětům, pro nás zase třeba objevení budoucího „velkého“astronoma.

 

Referenční třídy: třída paní učitelky Faktorové, II.ZŠ Palackého, Moravská Třebová a třída paní učitelky Hany Mauerové, ZŠ Felberova, Svitavy.

 

Projekt probíhá pod záštitou Sekce pro děti a mládež České astronomické společnosti a za podpory Spolku Hvězdárna Moravská Třebová.

 

Podrobnější informace získáte v DDM Moravská Třebová, tel.č.461 316 786, paní Andrea Aberlová nebo na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , paní Dagmar Jarošová.

Aktualizováno Úterý, 15 Leden 2019 17:34
 

Vytvořil Tomáš Alexandr - AZ-line s.r.o.